De scholen van Klaswijs

Klaswijs is een samenwerkingsverband tussen de federatie FPO Rijnmond en Adhocdocent. Samen hebben we de handen ineengeslagen om voor leerkrachten een uitdagende werkgever te zijn, lesuitval te voorkomen en een structurele oplossing te zoeken voor het lerarentekort. Onderstaande christelijke én reformatorische scholen nemen deel aan de invalpool van Klaswijs. Meer weten over de scholen van Klaswijs? Benieuwd of er vacatures openstaan op 1 specifieke school? Dat kan door een berichtje te sturen naar info@klaswijs.nl!

Benieuwd welke scholen aangesloten zijn bij Klaswijs?
Hieronder vind je een actueel overzicht.

Eben-Haëzerschool  
‘s Gravenzande

De Eben-Haëzerschool in ‘s Gravenzande is een leuke, kleine dorpsschool in het Westland. Met een jong team en betrokken ouders geven zij onderwijs dat gericht is op de noden van ieder kind. De Eben-Haëzerschool in ‘S Gravenzande is aangesloten bij VGS.  

www.ehssg-mantum.nl

Johannes Calvijnschool 
Vlaardingen

De Johannes Calvijnschool in Vlaardingen is een warme school waar ouders en leerkrachten samen om de kinderen heen staan. De ouderbetrokkenheid is hoog en met zo’n +/- 95 leerlingen kent iedereen elkaar goed. De Johannes Calvijnschool in Vlaardingen is aangesloten bij VGS.

www.jcsvl-mantum.nl

Eben-Haëzerschool 
Den Haag

De Eben-Haëzerschool ligt midden in Den Haag, toch is het een gemoedelijk school waar iedere leerling gezien en gekend wordt. De Eben-Haëzerschool heeft een brede achterban vanuit de gehele wijk. Wanneer je op deze school werkt, kun je rekenen op goede begeleiding en veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. De Eben-Haëzerschool in Den Haag is aangesloten bij VGS.  

www.jcsvl-mantum.nl

School met de Bijbel  
Benthuizen

De School met de Bijbel in Benthuizen is een echte dorpsschool. De school staat midden in de natuur en kinderen genieten dan ook van de ruimte en vrijheid die ze ervaren, vissen in de pauze is hier dagelijks aan de orde. De School met de Bijbel wil de talenten van de leerlingen helpen ontwikkelen door met liefde en respect naar elkaar te kijken. De School met de Bijbel in Benthuizen is aangesloten bij VGS.  

www.smdb-mantum.nl/ 


Ds. Abraham Hellenbroekschool 

Zwijndrecht

De Ds. Abraham Hellenbroekschool is een school op reformatorische grondslag die de Bijbel centraal heeft staan, net zoals in het logo van de school zichtbaar is. De Ds. Abraham Hellenbroekschool heeft als slogan: ‘Sturen en prikkelen om te leren en te ontwikkelen’. De Ds. Abraham Hellenbroekschool is aangesloten bij VGS.

www.hellenbroekschool.nl

Johannes Calvijnschool 
Leerdam

De Johannes Calvijnschool in Leerdam is een Reformatorische basisschool. In alle facetten van het onderwijs staat de Bijbel, Gods Woord, centraal. In de opvoeding van de leerlingen leggen we sterke nadruk op: eerbied voor Gods Woord, beleefdheid, gehoorzaamheid, respect voor iedereen, vriendelijkheid en behulpzaamheid, eerlijkheid en inzet. De Johannes Calvijnschool in Leerdam is aangesloten bij VGS.

www.calvijnschoolleerdam.nl

Ds. J. Bogermanschool  
Dordrecht

De Ds. J. Bogermanschool is een school op reformatorische grondslag. Zij willen dienend voor Gods oog, kinderen voorgaan zich te ontwikkelen vanuit de kernwaarden (eerlijkheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, respect). De Ds. J. Bogermanschool is aangesloten bij VGS.

www.bogermanschooldordrecht.nl

Wilhelminaschool 
Hendrik Ido Ambacht

De Koningin Wilhelminaschool staat voor Richting, Ruimte en Relatie. Richting geven aan de hand van de Bijbel, Gods Woord. Ruimte geven aan ieder kind om te groeien en om te ontwikkelen. Dit alles kan niet zonder relatie tot elkaar en tot God. De Koningin Wilhelminaschool is aangesloten bij VGS.

www.kws-hia.nl

Koningin Wilhelminaschool   
Hardinxveld-Giessendam 

De Koningin Wilhelminaschool is een school met de Bijbel. In een modern, open gebouw geven zij hun onderwijsvorm. De Koningin Wilhelminaschool vat hun visie samen in drie woorden: Kwaliteit, Waarden, Samen. De Koningin Wilhelminaschool is aangesloten bij VGS.

www.konwilhelminaschool.nl

Polyanderschool  
Dordrecht 

De Polyanderschool is een school op reformatorische grondslag. Zij willen dienend voor Gods oog, kinderen voorgaan zich te ontwikkelen vanuit de kernwaarden (eerlijkheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, respect). De Polyanderschool is aangesloten bij VGS.

www.polyanderschool.nl

School met de Bijbel  
Nieuw-Beijerland 

De School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland heeft als motto: ‘Fundament voor de toekomst’. Dit is het uitgangspunt voor de School met de Bijbel. Vanuit de drie basisbehoeften van het kind geven zij hun onderwijsvorm: relatie, competentie en autonomie. De school met de Bijbel in Nieuw-Beijerland is aangesloten bij VGS.

www.schoolmetdebijbelnb.nl

Willem de Zwijgerschool  
Hendrik Ido Ambacht

De Willem de Zwijgerschool is een school op reformatorisch grondslag. Het doel van het onderwijs op de Willem de Zwijgerschool is de vorming van de mens, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige persoonlijkheid. De Willem de Zwijgerschool telt 260 leerlingen en is aangesloten bij VGS.

www.willemdezwijgerschool.nl

Juliana van Stolbergschool    
Poederoijen

Op de Juliana van Stolbergschool werken we met elkaar aan meerWaarde(n) met oog voor het gehele kind in zowel cognitieve als sociaal-emotionele zin. Dit doen we op opbrengstgerichte wijze waarbij het Zwols model de onderwijskundige leidraad is. Uitgangspunt voor ons handelen is de Bijbel. De Juliana van Stolbergschool is aangesloten bij VGS. 

www.julianavanstolberg.nl

Eben-Haëzerschool     
Leerbroek

De Eben-Haëzerschool in Leerbroek stelt in het licht van de Bijbel de vraag: ‘Waartoe willen wij kinderen opvoeden?’ Daarbij vatten zij hun visie samen in de 3 V’s: vertrouwd, veilig, verrijkend. De Eben-Haëzerschool in Leerbroek is aangesloten bij VGS.

www.ebenhaezerleerbroek.nl

SBO De Akker     
Sliedrecht

SBO De Akker is een SBO-school waar extra zorg en aandacht besteed wordt aan leerlingen vanuit cluster II en cluster IV en in sommige gevallen cluster I. SBO De Akker is een school op reformatorische grondslag. Vanuit Bijbels oogpunt is elk kind uniek en wonderlijk gemaakt, juist ook deze leerlingen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Dit is het uitgangspunt waaruit gewerkt wordt. SBO De Akker is aangesloten bij VGS.

www.sbodeakker.nl

Augustinusschool   
Papendrecht 

De Augustinisschool is een school die centraal ligt in Papendrecht. Vanuit een reformatorische grondslag geeft De Augustinusschool de kernwaarden relatie, competentie en zelfstandigheid een plek in de dagelijkse onderwijspraktijk. Bijbelgetrouw onderwijs en professionaliteit zijn belangrijke pijlers. De Augustinusschool is aangesloten bij VGS.  

www.as-p.nl 

SBO De Akker     
Werkendam

SBO De Akker is een SBO-school waar extra zorg en aandacht besteed wordt aan leerlingen vanuit cluster II en cluster IV en in sommige gevallen cluster I. SBO De Akker is een school op reformatorische grondslag. Vanuit Bijbels oogpunt is elk kind uniek en wonderlijk gemaakt, juist ook deze leerlingen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Dit is het uitgangspunt waaruit gewerkt wordt. SBO De Akker is aangesloten bij VGS.

www.sbodeakker.nl

Stadhouder Willem III school  
Hendrik Ido Ambacht

Op de Stadhouder Willem III school in Hendrik Ido Ambacht heeft het de Bijbel een duidelijk plek. De missie van De Stadhouder Willem III school is: ‘Bijbelgetrouwe vorming en toerusting met oog voor het kind’. Vanuit dit kader wordt het onderwijs ingericht. De Stadhouder Willem III school is aangesloten bij VGS.

www.stadhouderwillem3school.nl

Petrus Datheen   
Rotterdam

De Petrus Datheenschool in Rotterdam is een reformatorische school met een streekfunctie. De Petrus Datheenschool heeft de bevordering van de ontplooiing van ontvangen talenten en aanwezige kwaliteiten van de leerlingen ter ondersteuning van hun persoonlijkheidsvorming en ontwikkeling naar de volwassenheid centraal staan. De Petrus Datheenschool is aangesloten bij VGS.  

www.petrusdatheen.nl

Rehobothschool 
Capelle a/d IJssel 

De Rehobothschool in Capelle is een school met een duidelijke identiteit. Gods Woord, de Bijbel, is de basis voor het onderwijs wat gegeven wordt. Vanuit daar is er op de Rehobothschool ruimte om samen te leren met diepgang en verwondering. De Rehobothschool in Capelle a/d IJssel is aangesloten bij VGS.

www.rehobothschool-capelle.nl

Eben-Haëzerschool 
Capelle a/d IJssel 

De Eben-Haëzerschool in Capelle a/d IJssel is een school met een duidelijke identiteit. Gods Woord, de Bijbel, is de basis voor het onderwijs wat gegeven wordt. De collectieve ambitie van de leerkrachten is samengevat in de woorden:  Eben-Haëzer: BouwSteen voor jóuw Toekomst! De Eben-Haëzerschool in Capelle a/d IJssel is aangesloten bij VGS.

www.ebenhaezer-capelle.nl

School met de Bijbel
Gameren

De School met de Bijbel in Gameren is een gemoedelijke dorpsschool met ongeveer 300 leerlingen waar iedereen welkom is, mits de identiteit van de school gerespecteerd wordt. De school staat letterlijk en figuurlijk in het midden van het dorp. Orde en structuur gaan samen op met goede onderwijsresultaten. De School met de Bijbel in Gameren is aangesloten bij VGS.

www.schoolgameren.nl

Prins Mauritsschool
Delft

De Prins Mauritsschool in Delft is een speciale plek. We zien het als een uitdaigng om, vanuit onze Reformatorische identiteit, ‘bijzonder goed onderwijs’ te bieden. Daarbij hanteren we een open toelatingsbeleid. We geloven dat Bijbelgetrouw onderwijs goed is voor alle kinderen, of ze nu uit een christelijk gezin komen of niet. Onze specialiteiten: rust, structuur en een hoge mate van differentiatie voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. Kom de sfeer en werkwijze in Delft zelf ervaren.

www.prinsmauritsschool.nl

De Regenboog
Nieuwaal

De Regenboog in Nieuwaal is een hele kleine dorpsschool in de Bommelerwaard, gemeente Zaltbommel. We werken met 4 combinatiegroepen. Vanwege de kleinschaligheid hebben wij een klein team met betrokken ouders. Ons motto is: ”Klein, maar fijn”. De Regenboog in Nieuwaal is aangesloten bij VGS.

www.cbsderegenboognieuwaal.nl

De Hoeksteen
Wijk en Aalburg

De Hoeksteen in Wijk en Aalburg is een christelijke, grote dorpsschool in de gemeente Altena. De Hoeksteen heeft een brede achterban vanuit het hele dorp en heeft een open toelatingsbeleid. De school kenmerkt zich door orde, rust en differentiatie. Het motto is ”samen veelkleurig groeien”.

www.dehoeksteencbs.nl