Subsidies

In de afgelopen periode zijn er voor veel leerlingen achterstanden ontstaan vanwege Covid-19. De overheid geeft om deze reden subsidies vrij om zo de achterstanden aan te pakken. Klaswijs biedt hier ondersteuning in.

Onze oplossingen:

Onderwijsassistent ondersteuning

Het is mogelijk om een (onderwijs)assistent in te zetten die ondersteuning biedt in de klas. Deze (tijdelijke) onderwijsassistent(en) kunnen achterstanden die door Covid-19 zijn ontstaan aanpakken en wegwerken. Deze onderwijsassistent kan dan voor een langere periode, een vast dagdeel of na schooltijd, op alle fronten ondersteunen in de klas.

Pedagogische ondersteuning

Door Covid-19 hebben sommige leerlingen pedagogisch begeleiding gemist. De subsidie van de
overheid kan worden ingezet om extra pedagogische begeleiding aan te bieden aan de leerlingen die dit nodig hebben. In samenwerking met ons, het kind en de school zoeken we naar een passende
ondersteuning.

Vakspecialistische ondersteuning

Een vakspecialist kan worden ingezet voor het wegwerken van leerachterstanden. Door het thuisonderwijs zijn er leerlingen die in hun mindere vakken achterstand hebben opgelopen. Bijvoorbeeld Engels of Rekenen. Adhocdocent PO biedt daarom vakspecialisten aan die de leerlingen in 1-op-1 begeleiding of kleine groepjes kunnen ondersteunen. Doordat Adhocdocent veel ervaring heeft met het inzetten van steunlesdocenten voor specifieke vakken, kunnen wij professionele leerkrachten aanbieden.

Uw voordelen

Professionele ondersteuning;
Geen juridische aansprakelijkheid;
Geen hire/fire kosten;
Secundaire arbeidskosten en werkgeversverplichtingen;
Geen ziekterisico;
Geen werk = geen loon = geen factuur;
Contract is tussentijds altijd opzegbaar;
Geen vaste contractduur en uren.

Hoe nu verder?

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van deze mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Lodewijk Hage of Neline Nederlof via lodewijk@adhocdocent.nl/06-86870141 of neline@klaswijs.nl/06-11252465. Zij zullen dan samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn. Klaswijs streeft er altijd naar om maatwerk te leveren. Of download hier de informatie in PDF: